• info@u26gemeenten.nl

Over ons

Over ons

U26 GEMEENTEN is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. Onze leden bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. Eigen identiteit van de lokale partijen staat voorop. Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

Van onderop
Voordeel is dat de aangesloten gemeentelijke partijen direct toegang hebben tot een provinciale partij. Onze visie: onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden.

  • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
  • Samen optrekken als één partij (eenheid in verscheidenheid).

 

Regiopolitiek 
Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘regiopolitiek’. Wij vinden dat de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag gelegd moet worden, dichtbij de inwoners.

Alleen zaken die landelijk geregeld moeten worden, blijven in Den Haag. Wij willen de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag laten horen. Niet alleen in de Eerste, maar ook in de Tweede Kamer.