Cultuur en historisch erfgoed

De provincie Utrecht is rijk aan prachtige monumenten. We hebben tal van karakteristieke bouwwerken die door de geschiedenis heen veel hebben doorstaan. Deze unieke complexen zijn kenmerkend voor onze regio en hebben stuk voor stuk een eigen verhaal. Dit zorgt er tevens voor dat de provincie Utrecht zich onderscheidt van andere provincies. Wij vinden het dan ook belangrijk om deze culturele infrastructuren te blijven koesteren.

Naast het historische aspect, is het culturele erfgoed ook een belangrijke pijler om de regio economisch aantrekkelijk te houden. Er zijn namelijk genoeg mensen die geïnteresseerd zijn in deze parels. Hiermee zorgen de bouwwerken voor een daadwerkelijke boost in het toerisme! Lekker pannenkoeken eten bij de Pyramide in Austerlitz, een wandeling over het terrein van Kasteel de Haar, of een dagje sight seeing langs de 85 km-lange Nieuwe Hollandse Waterlinie, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Onderhoud en restauratie

Om bezoekers geïnteresseerd te houden is het belangrijk dat we de culturele structuren goed verzorgen. Om deze reden pleit U26 Gemeenten voor extra inzet op onderhoud en restauratie. De meeste monumenten lopen al aardig wat jaren mee en hebben baat bij een regelmatige opfrisbeurt. Op deze manier houden we het monument waardig én aantrekkelijk.

Multifunctionele invulling

Vanwege de toegevoegde waarde van het culturele erfgoed, zien wij niet graag dat historische bouwwerken of monumenten gesloopt worden. Dat een gebouw oud of impopulair is, wil nog niet zeggen dat het niet meer functioneel kan zijn. Waar het mogelijk én gewenst is, willen wij kijken naar een nieuwe, originele, multifunctionele invulling van bepaalde ruimtes. De stem van de inwoner blijft hierbij het belangrijkste. Een gedegen onderzoek is dus cruciaal. Welke mogelijkheden zijn er? Wat kan de aard van een gebouw aan? En nog het belangrijkste: wat wil de samenleving? De stem van de inwoners blijft leidend. Hierom willen wij vanuit de provincie ondersteuning bieden voor wat op lokaal niveau belangrijk wordt geacht. De lokale mening telt!

Aandacht voor vrijwilligers

Uiteraard moeten er ook altijd mensen bereid zijn om het dagelijkse toezicht op zich te nemen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar. Zij werken mee aan het openhouden en onderhouden van onder andere bibliotheken, musea, molens en kastelen. Zij kennen een gebouw dan ook als geen ander. Hun kennis en inzet is van onschatbare waarde voor het behoud van het culturele erfgoed. Wij vinden het dan ook belangrijk om óók met hen actief in gesprek te blijven.

Evenementen

Lokale tradities willen we uiteraard niet kwijt. Hiervoor ligt echter een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten. Culturele festivals, feesten of optochten die een lokale happening zijn, moeten dan door de gemeenten gefaciliteerd en eventueel gesponsord worden. In dat kader is het ook geen taak van de provincie om sportevenementen te organiseren. Particuliere organisaties zijn goed in staat om zelfvoorzienend te zijn. Uiteraard moeten  leuke initiatieven wel ruimte krijgen en gefaciliteerd worden. De provincie moet echter geen publiek geld steken in private doelstellingen.