Economie en werkgelegenheid

Afstemming tussen scholen, bedrijven en overheid

Groei in de provinciale economie is ontzettend belangrijk. Geld maakt uiteraard niet gelukkig, maar het kan zeker geen kwaad als inwoners wat meer kunnen besteden! Welvaart wordt in grote mate bepaald door het genoten onderwijs, de arbeidsmarkt en het investeringsklimaat. U26 GEMEENTEN wil dan ook ruim aandacht schenken aan deze factoren.

Ten eerste moet er gekeken worden naar mogelijkheden om het onderwijs te laten aansluiten op de plaatselijke arbeidsmarkt. Zo kan er beter afgestemd worden tussen scholen, bedrijven én overheid als het gaat om het bieden van werk of stages.

Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan ook gunstig zijn voor het vestigingsklimaat van (internationale) bedrijven. Voor deze bedrijven zijn o.a. het kennisniveau en logistieke mogelijkheden redenen voor vestiging. Het is de taak van de provincie om te onderzoeken waar de kansen liggen.

Plaatselijke winkelgebieden

Succesvolle winkelgebieden zijn natuurlijk onmisbaar voor een goede economie. U26 GEMEENTEN is daarom vóór de instandhouding van plaatselijke winkelgebieden. In elke gemeente zijn er andere wensen en aandachtsgebieden. De inwoner en de lokale ondernemer weet dan ook het beste wat de succesformule is hún specifieke omgeving. Wat is het winkelaanbod, en wat is er te beleven in de horeca? Is dit voldoende of juist teveel? Moet er ruimte komen voor meer fietsers, of pakken mensen toch liever de auto? In elke stad of dorp is de behoefte anders. Het is daarom belangrijk dat deze verlangens regelmatig gepeild worden. Vervolgens moet men hier natuurlijk ook (tijdig) naar handelen.

Mobiliteit en milieu

Bij economische groei moet men rekening houden met financiën, landschap, maar ook met mobiliteit. Zo vindt U26 GEMEENTEN dat het goed is om opnieuw na te denken over plannen rondom Utrecht Science Park (De Uithof), zodat groei mogelijk is met minder (verkeers)problemen.

U26 GEMEENTEN is van mening dat economische activiteiten die het milieu aantasten, zoveel mogelijk moeten worden tegengegaan. Circulaire economie moet bevordert worden en vervuilende industrie moeten we weren/aanpassen. Zo kunnen bedrijventerreinen geherstructureerd worden, waar nodig