Plaats niet meer windturbines in de provincie Utrecht

Voorkomen moet worden dat de provincie Utrecht extra windturbines gaat plaatsen tegen de wil van veel inwoners en gemeenten en met grote gezondheidsrisico’s en overlast voor de inwoners als gevolg.

Wij

Bezorgde inwoners en diverse verenigingen, stichtingen en actiegroepen in de provincie Utrecht

constateren

  • De energietransitie is een goede zaak
  • De klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 kunnen gehaald worden zonder extra windturbines op land
  • Met plaatsing van extra windturbines ervaren inwoners onnodig overlast en lopen zij gezondheidsrisico’s
  • De concept-landelijke geluidsnormen beschermen hier niet tegen
  • De provincie negeert democratisch genomen besluiten van gemeenten, waarmee zij het vertrouwen in de politiek ernstig schaadt

en verzoeken

stop met het proces tot plaatsing van extra windturbines en verwijder dit uit het coalitieakkoord.

Teken de petitie op:

https://windturbinesutrecht.petities.nl/

Recente Nieuwsberichten