10 Pijlers stikstofaanpak

  1. Samen oplossen: het probleem moet opgelost worden op een manier dat men in gesprek blijft met onze boeren. We gaan er vanuit dat de afspraken over de maatregelen met open en eerlijke gesprekken aan de keukentafel gemaakt kunnen worden.

  2. U26 Gemeenten wil maatwerk per bedrijf.

  3. U26 Gemeenten wil besluiten op basis van gemeten feiten in plaats van modellen en berekeningen. Meten is weten. Eerst dient er een goed meetnet opgezet te worden en daarna op basis van de gemeten feiten gebiedsgericht vaststellen wat er dient te gebeuren.

  4. U26 Gemeenten wil dat er rekening gehouden wordt met zo’n 30% van de agrariërs die de komende jaren toch al gaat stoppen.

  5. U26 Gemeenten wil dat naar rato alle economische activiteiten gaan bijdragen aan de stikstofreductie. Schuif het probleem niet volledig in de schoenen van de boeren.

  6. Voor U26 Gemeenten moet de stikstofdepositie vanuit het buitenland meegenomen worden in de overwegingen. Een aanzienlijk deel van de stikstofdepositie in Utrecht komt vanuit België en Duitsland.

  7. U26 Gemeenten gaat uit van een ruimhartige compensatie. Niemand mag hier financieel de dupe van worden.

  8. Voor U26 Gemeenten mag de eigen voedselvoorziening in Nederland niet in gevaar komen. Vergeet niet dat boeren ons voorzien van één van onze eerste levensbehoeftes. U26 Gemeenten kiest prioriteit voor voedselonafhankelijkheid.

  9. U26 Gemeenten wil de sociale cohesie op het platteland behouden. De voorgesteld maatregelen gaan enorm ingrijpend zijn voor het platteland. Boeren hebben een volwaardig beroep en zijn professionals op hun gebied. Zet boeren niet in een negatief daglicht door ze bijvoorbeeld milieuvervuilers te noemen.

  10. U26 Gemeenten gaat voor het gebruik van gezond boerenverstand. Maak geen onmogelijke theoretische keuzes en laat de maatregelen zo efficiënt en effectief mogelijk zijn.

Recente Nieuwsberichten