Rhenen laat van zich horen

Wij behouden de regie over onze eigen gemeente! Henri Pabst-van ’t Slot

Op 15 februari verscheen er een artikel op RTV Utrecht met de titel: “Provincie neemt regie van gemeenten verder over, onderzoek naar mogelijke locaties windmolens”

De provincie voert een onderzoek uit om te kijken waar de windturbines moeten komen te staan. Een jaar geleden zijn gemeenten benaderd om aan te geven of er zoekgebieden zijn waar deze windturbines komen.

Wij als Rhenens belang zijn tegen deze provinciale inmenging. Wij vinden dat de regie over ons grondgebied bij de gemeente Rhenen behoort. Daarnaast zijn wij tegen windturbines. Rhenens Belang vindt dat de neveneffecten -milieu en gezondheid- van windturbines te groot zijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat windturbines grote vervuilers zijn met de afgifte van microplastics. De conclusie is dat windturbines niet duurzaam, niet kostendekkend zijn, niet passen in een circulaire economie en niet passen in de groene woonomgeving van Rhenen.

Op 15 maart zijn er weer verkiezingen. De onderwerpen die op de agenda staan voor de aankomende jaren zijn groot. Dit zijn een aantal voorbeelden:

De energiestrategie waar de Provincie Utrecht de regie over wil pakken.
Het stikstofbeleid waarbij Rhenens Belang vindt dat er geen gedwongen uitkoop komt van agrarische bedrijven.
De grote woningopgave waarbij de provincie aangeeft 83.000 woningen erbij te willen bouwen in de Provincie Utrecht.
Via deze weg wil ik u oproepen om u stem te laten horen. Het maakt niet uit wat u stemt. Het kan een landelijke partij zijn, maar het lokale belang kan ook vertegenwoordig worden door in provincie Utrecht voor U26 Gemeenten te stemmen of bij Waterschap Stichtse Rijnlanden op onze fractievoorzitter Geertje Wiesenekker bij Waterschap@inwonersbelangen te stemmen. Maar ga vooral stemmen!

Rhenens Belang zal zich inzetten om de regie te behouden in onze mooie gemeente Rhenen.

Henri Pabst-van ’t Slot

Raadslid Rhenens Belang

Recente Nieuwsberichten